Zbog fotografije sa mature otac je se odrekao: Ovaj detalj mu je toliko zasmetao da kćerku više očima ne može gledati

  • Telegraf
  • September 15, 2018
  • Comments Off on Zbog fotografije sa mature otac je se odrekao: Ovaj detalj mu je toliko zasmetao da kćerku više očima ne može gledati

Otac djevojke sa fotografije se veoma ružno ponio i rekao joj kako je za njega mrtva. Vjerovatno se pitate zbog čega je tako nešto rekao. To su veoma teške riječi i ne možete ih reći u bilo kojoj situaciji.

Zamislite samo kako bi se ta druga osoba osjećala, posebno ako je član vaše porodice. Otac ove djevojke je pokazao koliko je površan i pun mržnje. Ana Hejs je maturantkinja koja je za partnera odabrala prijatelja Filipa Frimena. Slikala se s njim na maturi, a fotografiju postavila na društvene mreže.

Ipak, njen otac je rasista, a Filip crnac i zato je njen otac sve ono izgovorio. Ana je rekla kako je njen otac nažalost uvijek bio rasista, ali ovo stvarno nema smisla. Ona ne podržava stavove svoga oca, kao što niko normalan ne bi podržao.

Ona ne živi sa njim, već sa mamom i njenim momkom. Njen otac je zbog slike uputio niz uvreda i toliko je mržnje bilo u njegovima riječima da je za nepovjerovati da je tako nešto izgovorio svojoj kćerki. Žalosno što su i dan danas zastupljena takva mišljenja.

Gotovo uvijek, rasistička ideologija vezana je sa idejom da su neke rase vrednije, prirodno superiornije od drugih, pa je prirodno da budu u superironom položaju, te je dozvoljeno koristiti silu da se taj položaj održi i spriječi “kvarenje” rase. Najradikalniji oblik rasističke ideologije u suvremenoj povijesti je nacionalsocijalizam, koji razlikuje Arijce kao rasu gospodara, rase koje Arijcima mogu biti samo sluge ili robovi (npr. Slaveni), te rase koje trebe pobiti (Židovi, Romi); posljednja namisao realizirana je u Holokaustu. Židovi su bili progonjeni kao pripadnici niže rase, a ne kao vjera, čak i onda ako su im oba roditelja kršćani.