Vaše vijesti. Vaše Viralno

Uslovi korištenja

 

Viralno Danas u najboljoj namjeri osigurava sadržaj za svoje korisnike. Sav sadržaj se koristi na isključivu odgovornost korisnika, te za eventualne štete, naš sajt neće odgovarati.

Sajt osigurava sadržaj iz različtih izvora, te ne može odgovarati za tačnost, istinitost, provjerenost informacija. Korisnici se slažu da sajt i sadržaj koriste za vlastitu upotrebu i ličnu odgovornost.

Prilikom korištenja savjeta o prirodnom liječenju, imajte na umu da prije svake upotrebe bilo kojeg lijeka ili sredstva trebate kontaktirati vašeg ljekara.

Sadržaj na stranici je vlasništvo autora, te za preuzimanje sadržaja morate imati pismenu dozvolu Viralno Danas.

Za eventualno kršenje autorskih prava sa naše strane, uputite žalbu preko kontakt forme, koja će biti razmotrena u najkraćem roku, te će sajt adekvatno postupiti.

Komentari

Komentari na sajtu su stav autora. Na portalu je zabranjena zloupotreba komentara u svrhu širenja mržnje, laži, po bilo kojem osnov, te na štetu drugih korisnika. Sajt zadržava pravo da takve komentare ukloni, a autorima zabrani komentarisanje.

Sadržaj na portalu, dostupan je svim osobama, punoljetnim, te maloljetnim uz nadzor roditelja.

Sajt zadržava pravo izmjena ovog dokumenta bez prethodne najave, a korisnici se slažu da su upoznati sa sadržajem Pravila i uslova korištenja sajta.