Vaše vijesti. Vaše Viralno

Od juna 2018. godine doživotna plata za sve majke sa dvoje djece

5,589

Konačno, nadamo se i da će biti sigurno, jedna povoljna vijest za mnoge roditelje.

U Srbiji i BiH se od 2018. godine primjenjuje promjenjeni zakon o dječijoj i socijalnoj zaštiti.

Prema ovome novome zakonu majke sa dvoje i više djece imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu, a isto vrijedi i za staratelje ili za roditelje koji imaju djecu sa posebnim potrebama.

Ovim zakonom se predviđa da majke koje imaju preko 20. godina radnog staža primaju naknadu od 330 eura,a isto vrijedi i za majke koje imaju četvero djece ali 15 godina radnog staža.

Majke u BiH i Srbiji koje imaju dvoje i više djece, 15. godina staža i prijavljene su na Zavod za zapošljavanje primat će naknadu od 193 eura. Isto vrijedi i za staratelje i roditelje sa djecom sa posebnim potrebama.

Svaka žena koja ispunjava ove uslove će se morati odlučiti između penzije ili naknade, kao i ako je žena još uvijek u radnom odnosu, ne može u isto vrijeme primati i platu i naknadu.

Zakon je odredio Centre za socijalni rad da rukovode raspoređivanjem ovih naknada.

Žene su pri prijavljivanju za ovu naknadu dužni da donesu izvode iz matične knjige rođenih od svoje djece, potvrdu da su prijavljene na birou ili potvrdu o dužini radnog staža, kao i da nemaju pravo na penziju.

 

 

 

 

 

 

d

 

Komenatri su zatvoreni.